Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Фінансовий облік грошових коштів
Українські реферати - Гроші та кредит
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Фінансовий облік грошових коштів

Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ
1. Поняття, значення, завдання фінансового обліку грошових коштів та їх еквівалентів у касі
2. Особливості обліку грошових коштів та їх еквівалентів у касі
3. Характеристика господарсько-фінансової діяльності підприємства «Проммаркет», як постановка аналітичної роботи
4. Особливості документального оформлення операцій з готівковими грошовими коштами
5. Фінансовий облік грошових коштів та їх еквівалентів у касі
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 46 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Курсова робота - Облік та аналіз руху грошових потоків від операційної діяльності підприємства
Курсова робота - Облік грошових коштів та аналіз грошових потоків підприємства
Курсова робота - Облік та аналіз руху грошових потоків від інвестиційної діяльності
Курсова робота - Аналіз руху грошових коштів
Контрольна робота - Звіт про рух грошових коштів
Контрольна робота - Аналіз грошових потоків підприємства


(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

ВСТУП

У процесі господарської та іншої діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання  при здійсненні угод, що оформлюються закріплюються договорами: з постачальниками - за одержані від них товарно матеріальні цінності, з покупцями - за придбані ними товари, з банками - з одержання коштів і погашення кредитів, з іншими юридичними та фізичними особами - за транспортні та інші послуги, електроенергію, паливо тощо; працівниками - із заробітної плати, наданих їм позик тощо. Відносини між підприємствами, які виникають внаслідок кругообігу господарських засобів називаються розрахунками. Вони опосередковують розподіл і перерозподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми в грошову, і навпаки початковою і кінцевою ланкою кругообігу засобів, який включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отримання виручки, виступають грошові кошти, які є найбільш ліквідними активами.
Готівковий і безготівковий грошовий обороти органічно пов'язані між собою, що реалізується через перехід однієї форми в іншу. Наприклад, виручка надходить до каси підприємства, а потім здається до установи банку на поточний або інший рахунки. З цих рахунків у банку проводяться розрахунки між господарюючими суб'єктами та надходить готівка в касу підприємства для видачі заробітної плати, авансу підзвітна особам тощо.

Мета і завдання дослідження.
Мета курсового дослідження – теоретично та практично обґрунтувати організаційні питання фінансового обліку грошових коштів та їх еквівалентів у касі підприємства.

Предмет і об’єкт дослідження.
Предмет курсового дослідження – актуалізація теоретичних та практичних надбань з питання  обліку та відображення результатів обліку готівкових грошових коштів та їх еквівалентів в фінансовій  звітності.
Об’єкт дослідження – підприємство “Проммаркет”.

Завдання курсової роботи:
1. Ознайомитися з науковою літературою
2. Визначити теоретичні аспекти обліку готівкових грошових коштів та їх еквівалентів у касі;
3. Надати загальну характеристику рахункам, на яких обліковуються готівкові грошові кошти та їх еквіваленти у касі;
4. З’ясувати принципи та  основні засади відображення результатів обліку готівкових грошових коштів та їх еквівалентів у касі;
5. Визначити аспекти економічного аналізу грошових коштів та їх еквівалентів у касі підприємства;

Методологія і методика дослідження.
Проблемам розвитку теорії і практики обліку розрахунків та інших активів, зокрема, присвячено ряд праць зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів. Проблеми обліку та аналіз грошових коштів досліджені в наукових працях С. А. Кузнєцової  та К. С. Сурніної, які є представниками вітчизняної школи бухгалтерського-фінансового обліку. Питання удосконалення обліку та контролю грошових активів і дебіторської заборгованості на теоретичному та практичному рівнях розкрито в науковому дослідженні С. Л. Берези. У цих наукових працях увага приділяється недостатній розробці теоретичних методологічних питань обліку, аналізу, контролю грошових коштів дебіторської заборгованості.
Окрема наукова праця доц. О. М. Петрука  присвячена договірним зобов'язанням і правам у бухгалтерському обліку. Вченим проведено комплексне дослідження теоретичних і практичних проблем з теми, проаналізовано проблеми існуючих підходів до відображення договірних зобов'язань і прав у бухгалтерському обліку, їх переваги та недоліки.
У процесі  курсового дослідження використано наступні  форми наукового пізнання:
1. Робота з літературними джерелами;
2. Бесіда;
3. Аналіз;
4. Спостереження;
5. Синтез.

Структура курсової роботи.
Робота складається з вступу, п’ятьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Фінансовий облік на підприємстві ведеться згідно з чинним законодавством України, але необхідно визначити чинники удосконалення процесу обліку:
1. Посилити контроль за документальним оформленням бухгалтерських операцій;
2. Періодично проводити атестацію знань касира щодо розуміння  нормативно – законодавчої бази роботи в касі;
3. Частіше проводити інвентаризацію каси;
4. Впровадити у роботу підприємства інформаційну систему обліку грошових потоків;
5. Організувати систематизований порядок зберігання документів в архіві.
Наявність на підприємстві грошових коштів іноді пов'язана з тим, наскільки його діяльність є прибутковою. Але такий зв'язок не завжди є очевидним. Підприємство може бути прибутковим за даними обліку і одночасно не мати грошових коштів. Наприклад, продукція відвантажена покупцю, дохід в обліку відображено, але грошові кошти від покупців ще не одержано.
Як правило, дефіцит грошових коштів виникає з наступних причин: зменшення розмірів продажу продукції або якогось її виду; зменшення рентабельності виробництва; несвоєчасного отримання оплати за доставлену продукцію від покупців; значного збільшення витрат на закупівлю сировини і матеріалів; незапланованих платежів податків чи внесків до позабюджетних фондів; необхідності сплати штрафних санкцій тощо.
Збільшення грошових коштів в активах підприємства може відбутись з наступних причин: збільшення обсягу продажу; підвищення цін на продукцію; незапланованого отримання заборгованості від покупців; зменшення обсягів закупівлі сировини і матеріалів; зменшення розмірів податкових платежів; отримання відстрочки по сплаті заборгованості постачальнику тощо.
Управління грошовими потоками підприємства характеризує основні функції регулювання грошових коштів, які повинні здійснюватись різними прийомами, способами. На сьогодні цю роботу на підприємстві можуть виконувати головний бухгалтер, оскільки управління грошовими коштами  це тривалий, циклічний процес, який складається з декількох видів            управлінських робіт. В ньому також беруть участь працівники, які займаються оформлення платіжних документів, а також працівники, відповідальні за результати фінансової діяльності, витрачання грошових коштів.
Для прискорення обороту грошових коштів не можна обмежитись різними заходами. Необхідними є система заходів використання прогресивних форм і методів, які забезпечують раціональну організацію руху грошових коштів на всіх стадіях і етапах кругообігу.
Управління грошовими активами полягає в оптимізації їх загального середнього поточного залишку з позиції забезпечення постійної платоспроможності підприємства і передбачає виконання наступних завдань:
- визначення мінімальної необхідної потреби в грошових коштах для здійснення поточної господарської діяльності;
- диференціація мінімально необхідної потреби о грошових коштах по основних видах поточних господарських операцій.
При вирішенні управлінських завдань повинні бути дотримані системний і ситуаційний підходи.
Визначення мінімальної необхідної потреби в грошових коштах для здійснення поточної господарської діяльності базується на розрахунку грошових потоків по поточних господарських операціях, які відбуваються на підприємстві.
Диференціацію мінімально необхідної потреби в грошових коштах по основних видах поточних господарських операцій доцільно проводити тим підприємствам, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Метою такої диференціації є виділення із загальної мінімальної потреби в грошових активах валютну частину для забезпечення формування необхідних валютних фондів. Основою для диференціації є використання даних по внутрішніх і зовнішньоекономічних господарських операціях підприємства.
Виявлення діапазону коливань залишку грошових коштів по окремих етапах майбутнього періоду здійснюється по підсумкових показниках плану надходжень і витрачань грошових коштів в розрізі окремих місяців (кварталів, декад, років). При цьому не менш важливим є значення мінімального, максимального та середнього залишку грошових потоків.
Коригування потоку платежів для зменшення максимальної і середньої потреби в грошових коштах відбувається в два етапи:
1) регулюються декадні строки витрачання грошових коштів (при ув'язці їх з надходженням) для мінімізації залишків грошових коштів в межах кожного місяця (кварталу);
2) оптимізується розмір середнього залишку грошових активів з врахуванням передбаченого резервного запасу цих активів.
Забезпечення прискорення оборотності_грошових активів полягає у пошуку резервів такого прискорення. Основними з цих резервів є:
1) прискорення інкасації грошових коштів, при якому скорочується залишок грошових активів в касі;
2) скорочення розрахунків готівкою, оскільки готівка збільшує залишок грошових коштів в касі і скорочує строк користування власними грошовими активами на період проходження платіжних документів постачальників;
3) скорочення обсягу розрахунків з постачальниками акредитивом і чеками, так як вони вилучаються на тривалий період і потребують резервування їх на спеціальних рахунках в банках.

 

 
загрузка...